BILETY MIESIĘCZNE - ANDREWBus i MALTRANS Przewozy Osób

ANDREWBus
&
 MALTRANS
Przewóz osób
Przejdź do treści

Menu główne:

UWAGA!!!     UWAGA!!!     UWAGA!!!     UWAGA!!!     UWAGA!!!     UWAGA!!!
SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA MIESIĄC MAJ 2017r.:

- w Turku- Dworcowa 1, hotel MONIKA w dniach:
27.04.2017   08:00-15:15
28.04.2017   08:00-15:15
05.05.2017   08:00-15:15
08.05.2017   08:00-15:15

w dniach 02.05 oraz 04.05 kasa NIECZYNNA.

- w Uniejowie- Targowa 25 w dniach:
28.04.2017   08:00-15:10
08.05.2017   08:00-15:00

w dniach 27.04.,02.05.,04.05.,05.05 kasa NIECZYNNA.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ZASADY NABYWANIA BILETU MIESIĘCZNEGO:
Bilet miesięczny na nowy miesiąc możemy nabyć:
1. w kasie biletowej- w Turku, ul. Dworcowa- hotel MONIKA, w terminach wskazanych powyżej;
2. w kasie biletowej - w Uniejowie, ul. Targowa 25, w terminach wskazanych powyżej
3. Za pośrednictwem kierowcy. Wsiadając do autobusu podajemy kierowcy podpisaną imieniem i nazwiskiem kopertę, w której     umieszczamy:
  a. Ksero lub oryginał dokumentu uprawniającego do ulgi (legitymacja- z widocznym adresem i numerem legitymacji);
  b. Wskazujemy trasę, na jaką zamierzamy nabyć bilet, np. trasa: Malanów-Turek - w obie strony/w jedną stronę;
  c. Podajemy numer PESEL;
  d. Odliczoną kwotę za bilet miesięczny. Informację o cenie biletu można uzyskać dzwoniąc na informację.

Kierowca odbierając kopertę wydaje potwierdzenie odbioru należności- "zamówienie na bilet". Kopertę z wydrukowanym biletem można odebrać u kierowcy tego samego dnia w godzinach popołudniowych lub  porannych dnia następnego.
Kopertę na bilet miesięczny można podawać kierowcy od 25 dnia miesiąca poprzedzającego do 15 dnia nowego miesiąca.  
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży biletów okresowych, np. tygodniowych. Cena biletu miesięcznego jest stała, bez względu na datę jego nabycia.

Gwarantujemy najniższe ceny biletów miesięcznych.
Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe: (uczeń/student/nauczyciel/niewidomy/niepełnosprawny etc.)


DLA WYGODY PASAŻERÓW BEZPŁATNIE DO POBRANIA W KAŻDYM AUTOBUSIE U KIEROWCY KOPERTY NA BILETY MIESIĘCZNE.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
Najczęściej zadawane pytania:
1. Jaka jest cena biletu miesięcznego?
Cenę biletu:
Uzyskasz dzwoniąc pod numer: 600-427-943 - linie obsługiwane przez ANDREWBUS- w dniach otwarcia kasy biletowej
Uzyskasz dzwoniąc pod numer: 660-946-826 - linie obsługiwane przez MALTRANS- w dniach otwarcia kasy biletowej
2. Od kiedy i do kiedy można wykupić bilet miesięczny?
Bilet miesięczny można nabywać:
a) u kierowcy (forma nabycia powyżej)- od 25. dnia miesiąca poprzedzającego do 15.dnia nowego miesiąca
b) w biurze- ul. Targowa 25, Uniejów- dni sprzedaży ogłoszone są co miesiąc na naszej www i w autobusach.
c) w kasie biletowej w Turku, lokal w hotelu MONIKA- dni sprzedaży ogłoszone są co miesiąc na naszej www i w autobusach.
3. Jestem osobą niepełnosprawną/niewidomą. Czy przysługuje mi ulga na bilet miesięczny? Jakimi dokumentami muszę się okazać?
Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, np. niewidomy, niepełnosprawny, uczeń, student, nauczyciel, doktorant etc.  Przy zakupie biletu ulgowego po raz pierwszy zobowiązany jesteś do umieszczenia w kopercie legitymacji uprawniającej do ulgi-  (legitymacja szkolna, orzeczenie o niepełnosprawności)
4. Czy wykupując bilet miesięczny po raz kolejny muszę podawać w kopercie legitymację szkolną?
Nie,legitymacja szkolna z numerem PESEL konieczna jest tylko przy pierwszej sprzedaży, w celu uzupełnienia danych w systemie. Kupując bilet po raz kolejny w kopercie umieszczasz gotówkę i wskazujesz trasę. Koperta bezwzględnie musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.
5. W kopercie umieściłem większą kwotę aniżeli cena biletu, gdzie mogę odebrać resztę?
Reszta wydawana jest razem z biletem w kopercie. Kierowca nie jest upoważniony do wydawania reszty.
6. Do kiedy muszę odebrać bilet od kierowcy?
Bilet zaleca się odebrać niezwłocznie, najlepiej tego samego lub następnego dnia. W przypadku niemożliwości odebrania biletu  pasażer ma możliwość podróżowania na zamówieniu do zaprzestania przeszkody do odebrania biletu.
7. Zagubiłem bilet miesięczny, co teraz zrobić?
W takich wypadkach należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z firmą, która obsługuje Twoją linię komunikacyjną (czyt.pkt 1).
8. Czy wsiadając do autobusu 1 marca mogę podać kopertę dopiero 4 marca?
Tak. Bilet miesięczny możesz wykupić do  15. Musisz jednak pamiętać, że jeżeli nie podasz kierowcy koperty  podczas 1.wsiadania to jesteś zobowiązany do nabycia biletu jednorazowego. Cena biletu miesięcznego jest stała i nie zmienia się wraz z późniejszym nabyciem biletu. Tylko posiadanie biletu miesięcznego lub zamówienia zwalnia z obowiązku nabycia biletu jednorazowego.
9. Czy mogę spodziewać się kontroli biletów w autobusie?
Każdy pasażer posiadający bilet miesięczny obowiązany jest do jego okazywania przy każdorazowym wsiadaniu do autobusu. Kierowca ma obowiązek każdorazowego sprawdzania biletu miesięcznego.
Firma zatrudnia również osobę kontrolera, posiadającego stosowną legitymację (kontrole okresowe). Na codzień natomiast do kontroli upoważniony i zobowiązany jest kierowca.  Możesz również spodziewać się okazjonalnej kontroli biletu w autobusie przez właściciela firmy. Należy pamiętać, że bilet ulgowy ważny jest jedynie z ważną legitymacją.
10. Czy przekazując kierowcy kopertę mam pewność, że jej zawartość nie zaginie?
Masz 100% pewności, że podając kierowcy  kopertę trafi ona do naszego biura i bilet zostanie wydrukowany.  Zatrudniamy kierowców odpowiedzialnych za swoją pracę i powierzone mienie. Każdy kierowca jest rozliczany z ilości przekazanych  mu zamówień oraz świadomy odpowiedzialności za zagubienie koperty.  Dodatkowo pojazdy są monitorowane. Podana koperta musi jednak być zaklejona. Dane osobowe otrzymuje do wglądu jedynie pracownik  odpowiedzialny za drukowanie biletów. Od 2002r. nie zdarzyła się  jeszcze sytuacja zagubienia koperty.
11. Dlaczego zakupienie biletu u kierowcy stanowi dla mnie ułatwienie?
Wsiadając do busa i podając kierowcy  kopertę na bilet miesięczny zawierasz umowę przewozu na dany miesiąc. W  zamian za kopertę otrzymasz zamówienie na bilet, które stanowi dla Ciebie dokument przejazdu do momentu odebrania właściwego  biletu. W związku z powyższym zwolniony jesteś z obowiązku nabycia  biletu jednorazowego. Zakup biletów za pośrednictwem kierowcy ma przede wszystkim oszczędzić Twój czas i pieniądze, które musiałbyś  stracić na podróż w celu zakupu biletu. Jest to najprostsza i najpewniejsza forma zakupu, bowiem cała procedura odbywa się za pośrednictwem odpowiedzialnego kierowcy.
Obok powyższej formy sprzedaży isntnieje możliwość osobistego nabycia biletu w punktach: Uniejów i Turek.
                                      
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego