BILETY MIESIĘCZNE - ANDREWBus i MALTRANS Przewozy Osób

ANDREWBus
&
 MALTRANS
Przewóz osób
Przejdź do treści

Menu główne:

SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH
- TUREK:
na wrzesień 2019r:
28.08.2019
29.08.2019
30.08.2019
02.09.2019
03.09.2019

w godzinach: 08:00-15:00

- UNIEJÓW:
na wrzesień 2019r:
30.08.2019
02.09.2019

w godzinach: 08:00-15:00.

TUREK, ul. Dworcowa C.H Karuzela
Uwaga!!!

Pasażerowie zamierzający po raz pierwszy lub kolejny nabyć bilet miesięczny zobowiązani są bezwględnie do:

- posiadania do wglądu ważnej legitymacji szkolnej uprawniającej do zakupu biletu szkolnego, lub zaświadczenia z sekretariatu szkoły
 o rozpoczęciu nauki szkolnej- druk do pobrania poniżej strony lub w kasie biletowej (w przypadku jeśli legitymacja nie została jeszcze wydana).
 Niespełnienie powyższego warunku uniemożliwia przyznanie ulgi w komunikacji.

- dostarczenia w momencie zakupu biletu oświadczenia RODO- druk do pobrania poniżej strony. Oświadczenie to musi zostać podpisane
 przez osobę pełnoletnią (pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego).

- z powodu możliwości zmian cen biletów miesięcznych, nabywanie biletu na miesiąc wrzesień odbywa się bezwzględnie w kasach biletowych
 (nie ma możliwości nabycia biletu za pośrednictwem kierowcy).

- terminy otwarcia kas biletowych znajdują się powyżej. Aby uniknąć kolejek prosimy o w miarę możliwości wcześniejszą wizytę w kasie.
 Płatność w kasie tylko gotówką.


 Serdecznie zapraszamy!
Informujemy, że za brak biletu miesięcznego podczas kontroli przewidziana jest kara finansowa w kwocie 100zł. niezależnie od relacji przejazdu.
UWAGA! Bilet ważny jest wyłącznie z ważną legitymacją uprawniającą do ulgi (dowód osobisty, prawo jazdy, karty biblioteczne etc. nie są dokumentami uprawnijącymi do żadnej ulgi).
ZASADY NABYWANIA BILETU MIESIĘCZNEGO:
Bilet miesięczny na nowy miesiąc możemy nabyć:
1. w kasie biletowej- w Turku, Kiosk przy Karuzeli, w terminach wskazanych powyżej;
2. w kasie biletowej - w Uniejowie, ul. Targowa 25, w terminach wskazanych powyżej.

Gwarantujemy najniższe ceny biletów miesięcznych. Okresowe promocje.
Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe: (uczeń/student/nauczyciel/niewidomy/niepełnosprawny etc.)
Najczęściej zadawane pytania:
1. Jaka jest cena biletu miesięcznego?
Informację o cenie biletu uzyskasz w kasie biletowej, w dniach otwarcia kasy.
2. Od kiedy i do kiedy można wykupić bilet miesięczny?
Bilet miesięczny można nabywać:
a) w biurze- ul. Targowa 25, Uniejów- dni sprzedaży ogłoszone są co miesiąc na naszej www.
b) w kasie biletowej w Turku, kiosk przy Karuzeli- dni sprzedaży ogłoszone są co miesiąc na naszej www.
3. Jestem osobą niepełnosprawną/niewidomą. Czy przysługuje mi ulga na bilet miesięczny? Jakimi dokumentami muszę się okazać?
Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, np. niewidomy, niepełnosprawny, uczeń, student, nauczyciel, doktorant etc.  Przy zakupie biletu ulgowego zobowiązany jesteś do każdorazowego okazywania dokumentu, będącego podstawą do ulgi.
4. Czy wykupując bilet miesięczny po raz kolejny muszę okazać w kasie legitymację szkolną?
Bezwzględnie.
5. Zagubiłem bilet miesięczny, co teraz zrobić?
Nie wydajemy duplikatów. W takich wypadkach należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z firmą, która obsługuje Twoją linię komunikacyjną (czyt.pkt 1).
6. Z ważnego powodu nie zdążyłem kupić biletu w kasie biletowej, gdzie mogę go kupić po zakończeniu sprzedaży w kasie?
TYLKO W WYJĄTKOWYCH sytuacjach za pośrednictwem kierowcy. Zwracamy się do pasażerów o nabywanie biletów wyłącznie w kasie biletowej. Uchroni to kierowców od dodatkowych obowiązków i nadmiernego obciążenia podczas jazdy.
7. Czy mogę spodziewać się kontroli biletów w autobusie?
Każdy pasażer posiadający bilet miesięczny obowiązany jest do jego okazywania przy każdorazowym wsiadaniu do autobusu. Kierowca ma obowiązek każdorazowego sprawdzania biletu miesięcznego.
Firma zatrudnia również osobę kontrolera, posiadającego stosowną legitymację (kontrole okresowe). Na codzień natomiast do kontroli upoważniony i zobowiązany jest kierowca.  Możesz również spodziewać się okazjonalnej kontroli biletu w autobusie przez samego właściciela firmy. Należy pamiętać, że bilet ulgowy ważny jest jedynie z ważną legitymacją.
                                      
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego